Služby Praga Insurance

 • Zajišťujeme likvidace pojistných událostí.
 • Poskytujeme poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví.
 • Vypracováváme koncepci pojištění směřující k maximální pojistné ochraně proti škodám, které by ekonomicky ohrožovaly klienta.
 • Vytváříme pojistný program, který je vypracován tak, aby omezoval možná rizika ohrožující majetek a podnikatelské činnosti klienta.
 • Provádíme ocenění majetku klienta s cílem stanovení správných pojistných hodnot, aby pojišťovna v případě škody nenamítala podpojištění.
 • Vypracováváme podklady pro nabídku pojištění, které zadáváme jednotlivým pojišťovnám.
 • Provádíme posouzení nabídek pojišťoven pro klienta tak, aby získal informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých nabídek v závislosti na pojistných podmínkách
 • Vytváříme konkurenční prostředí mezi pojišťovnami s cílem dosažení kvalitní pojistné ochrany klienta.
 • Zastupujeme klienta při projednávání pojistných událostí v pojišťovně se zaměřením zejména na správnost a včasnost likvidace.
 • Provádíme správu pojištění (tj. projednávání změn, případných dodatků, výpovědí apod.).
 • Informujeme klienta o situaci na pojišťovacím trhu.
 • Provádíme poradenskou činnost v oblasti vyhlašování a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.

 

praga_insurance_logo

Pojištění majetku

 • Pojištění živelní
 • Pojištění pro případ odcizení krádeží, vloupáním, loupežným přepadením a vandalismu
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění věcí na všechna rizika
 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění plodin
 • Pojištění hospodářských zvířat
 • Letecké pojištění – Kasko letadel
 • Pojištění námořních a říčních lodí
[justified_image_grid overlay=off mobile_overlay=off lightbox=links-off row_height=55 mobile_lightbox=no ids=”9115,9123,9122,9118,9117,9116,9120,9124,9125,9119,9121,9114″]

Pojištění osob

Tuto kategorii pojištění sjednáváme pro naše klienty z řad společností a podnikatelů a jejich zaměstnance. Jsme schopni zprostředkovat jakýkoliv typ pojištění občanů nabízený na pojišťovacím trhu dle přání zákazníka, a to zejména:

 • Investiční životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Cestovní pojištění léčebných výloh
 • Kolektivní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Úvěrové pojištění
[justified_image_grid overlay=off mobile_overlay=off lightbox=links-off row_height=55 mobile_lightbox=no ids=”9115,9123,9122,9118,9117,9116,9120,9124,9125,9119,9121,9134,9114″]

Pojištění odpovědnosti

Odpovědnost za škodu vč. odpovědnosti za výrobek. Pojištění členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti pro případ odpovědnosti za škodu

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při výkonu povolání
 • Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadel
[justified_image_grid overlay=off mobile_overlay=off lightbox=links-off row_height=55 mobile_lightbox=no ids=”9115,9123,9122,9118,9116,9120,9124,9125,9119,9121,9114″]

Pojištění ostaní

 • Pojištění věcí na všechna rizika pro stavební stroje a strojní zařízení
 • Pojištění stavebních a montážních rizik
 • Pojištění strojního přerušení provozu
 • Pojištění požárního přerušení provozu
[justified_image_grid overlay=off mobile_overlay=off lightbox=links-off row_height=55 mobile_lightbox=no ids=”9118,9115,9122,9123,9116,9124,9119,9121″]

Investice

 • Podílové fondy
 • Realitní fondy
[justified_image_grid overlay=off mobile_overlay=off lightbox=links-off row_height=55 mobile_lightbox=no ids=”9128,9132,9129,9130,9131″]

Drahé kovy

 • Ověřená a stabilní jistota. To je spoření do stříbra a zlata.
[justified_image_grid overlay=off mobile_overlay=off lightbox=links-off row_height=55 mobile_lightbox=no ids=”9133,9127″]

Finanční poradenství

Výběrem správné kombinace finančních produktů však naše péče o Vás nekončí – stanovení a dodržování chytré finanční strategie je totiž neustále probíhající proces.